Kattintásra nagyobb sebesség!
Kattintásra nagyobb sebesség!


A divíziót idén ötödik éve üzemeltetjük. A nyelvi készségek fejlesztéséről és a hatékony, idegen nyelvű kommunikáció felé vezető pedagógiai lépésekről alkotott elképzeléseink részben klasszikus felfogásmódot, de túlnyomó hányadukban mégis újszerű meglátásokat tükröznek.
A nyelvi szolgáltatásokra jellemző, általános szemléletbeli sajátosságokat az alábbiak szerint összegezhetjük:

 • maradandó nyelvi szemlélet és nyelvszeretet átadásának igénye
 • felkészültség, habitus és tanulási sajátságok alapján szegmentált, kis csoportos foglalkozások
 • a képzések tematikái az ügyfél érkezéskori nyelvi szintjéből és a célkitűzések meghatározásából kiindulva készülnek el és kerülnek rögzítésre
 • saját fejlesztésű oktatási tematika, tananyag és segédanyagok
 • auditált minőségirányítási folyamat mentén szervezett oktatási tevékenység

A nyelviskola

Nyelviskolánk önálló telephelyen működik, mintegy 10 nyelvtanárral és 250 hallgatóval. A helyszín modern de barátságos, az adott célkitűzéseket leginkább támogató kialakítással bír.
Jelentős azoknak a megrendeléseknek a fajsúlya is, amelyek kihelyezett tanórák lebonyolítására vonatkoznak. Ezek a megbízások legtöbbször a nagyvállalati szektor irányából érkeznek.

A nyelviskola ügyfeleinek köre az alábbi célcsoportokból tevődik össze:

 • pénzintézetek
 • vegyesvállalatok
 • informatikai cégek
 • reklám- és hostess-ügynökségek
 • ügyvédi irodák
 • magánszemélyek

A beszélt nyelvi szolgáltatásokon túl, az alábbi szaknyelvi területeken állunk ügyfeleink szolgálatára:

 • üzleti, pénzügyi, számviteli és marketing szaknyelv
 • jogi szaknyelv
 • informatikai szaknyelv
 • környezetvédelmi szaknyelv
 • egészségügyi szaknyelv
 • építőipari, műszaki és mérnöki szaknyelv

Szakfordítás

A szakfordítást külön szakmának tekintjük, amelynek csak egyik eleme a kifogástalan nyelvtudás és a fordítandó anyag szakterületének ismerete. Úgy tartjuk, hogy eredményes, és az igényeket mindenben kielégítő fordítás csak akkor születhet, ha rá tudunk találni a megrendelő gondolatvilágának, stílusának és affektív közlendőinek fonalára is. Ehhez nem csupán az idegen, de a magyar nyelvi kompetencia is alapfeltétel.
Fordítóirodánk képzett munkatársakat tömörít egy fordítói közösségbe. Olyan szakembereket, akiket ismerünk, akikkel együtt tudunk gondolkodni, és akiknek az eredményességében mindenkor biztosak lehetünk.

Tolmácsolás

Professzionális tolmácsaink, igény esetén technikai támogatással (kabin, hang- és videotechnika) állnak ügyfeleink rendelkezésére.

 • kísérő tolmácsolás
 • konszekutív tolmácsolás
 • előadás-követő tolmácsolás
 • szimultán tolmácsolás
 • "fülbesúgó" tolmácsolás

 • tolmácstechnika mobil kabinokkal
 • hangtechnika
 • video- és kivetítő technika

A "munkaterület"-en további hasznos adalékokkal bővítheti nyelvi szolgáltatásainkról szerzett ismereteit, azonosítója és jelszava segítségével hozzáférhet egyes tematikákhoz, használhatja a divízió 'cyber-teacher' elektronikus nyelvoktató engine-jét, on-line teszteket tölthet ki, és bekapcsolódhat a területhez kötődő szakmai párbeszédbe is.