Kattintásra nagyobb sebesség!
Kattintásra nagyobb sebesség!

Az ELMO Intermédia Kft. fő tevékenysége a hiteles és szakértő tartalomszolgáltatás, illetve az ahhoz kapcsolódó információtechnikai támogatás. Ennek megfelelően az informatikai üzletágon belül zajlódó tevékenységek képezik az ELMO Intermédia Kft. piaci működésének gerincét.

A divízió elsősorban szoftverfejlesztéssel foglalkozik, mégis szerencsésebb az "információtechnikai termékek tervezése, kivitelezése, disztribúciója és supportja" elnevezést használni a tevékenység jellemzésére. A fejlesztések megkülönböztető sajátossága ugyanis, hogy minden esetben egy - koncepciójában, műszaki tartalmában és minőségügyi vonatkozásaiban is - jól szabályozott folyamat mentén haladnak. Az ügymenet a megoldásra váró gyakorlati probléma megismerésével kezdődik, annak IT szempontú absztrakciójával folytatódik, majd a fejlesztést követően, az elkészült szoftver promócióján át a bevezetésig és a támogatásig terjed.

Az ELMO Intermédia Kft. információtechnikai termékeinek közös sajátosságai - funkciójuktól függetlenül - a következők:
 • a gyakorlati élethelyzetek informatikai közelítésben megvalósuló leképezését adják
 • a piaci igényeknek megfelelően, a százszázalékos paraméterezhetőség jellemzi őket
 • a szoftver-ergonómia kitüntetett szerepet kap a fejlesztés során
 • tanúsított minőségirányítási rendszer alapján kerülnek fejlesztésre
 • a fejlesztések a nemzetközi IT szabványoknak, metódusoknak és konvencióknak való maximális megfelelés igényével folynak
 • a bevezetési és/vagy értékesítési stratégia, a promóció és a marketingkommunikáció a szoftvercsomag részét képezi
 • a teljes körű támogatás elsődleges szerepet kap a bevezetést követő időszakban
A szoftvertermékek az alábbi funkcionális csoportokba sorolhatók

Multimédiás alkalmazások
 • érintőképernyős alkalmazások, info-pultok
 • CD-ROM kiadványok
 • internet-felületek

Ügyviteli és szakértői alkalmazások

 • számviteli és ügyviteli rendszerek
 • készlet- és dokumentum-nyilvántartó adatbázisok
 • tudásbázis-menedzsment szoftverek
 • műszaki tervezőrendszerek
Az informatikai üzletág tevékenységeibe mélyebb bepillantást nyerhet a "munkaterület" nyomógombra kattintva. Azonosítójának és jelszavának használatával közelebb kerülhet fejlesztői és rendszerintegrációs folyamataink megismeréséhez, iparági referenciákat tekinthet át, melyeken keresztül számos hasznos ötletet gyűjthet saját problémáinak IT szempontú kezeléséhez. A munkaterületen zajlódó on-line kommunikáció segítségével aktív részese lehet annak a folyamatnak, amely az üzletág lényegi filozófiáját prezentálja: a valós helyzetek absztrakcióján keresztül megvalósuló, teljes körű információtechnikai támogatottság kiépítésének.